• sanacija streh
  • postavitev novega ostrešja
  • izdelava napuščev, raznih pergol in teras iz rezanega in lepljenega lesa
  • raznih opažev za armirano betonske in ne armirano betonske konstrukcije