Ukvarjamo se z vsemi gradbenimi deli, od enostavnih do zahtevnejših:

  • zemeljska dela – izkop in zasip gradbenih jam
  • betonska dela – betoniranje temeljev talnih plošč zidnih konstrukcij, itn.
  • rušenje objektov – odvoz gradbenih odpadkov na deponijo za predelavo
  • izolacijska dela